Výpočet rezervy na únik

Online výpočet ztrát šířením, rezervy na únik, přijímané úrovně, výpočet nedostupnosti dle ITU-R P.530-14 a mnoha dalších parametrů.

výpočtová tabulka ke stažení poptat zvolený spoj

Položky označené hvězdičkou * je třeba vyplnit

Jednoduchá Komplexní (ITU-R)
Vstupní hodnoty
 
[GHz] *
Podle čeho budete vybírat?

 

 

 

[Mbit/s]
[MHz]
Název spoje:
Bod A: Nadm. výška: Zem. délka: ° ' ''
Zem. šířka: ° ' ''
Bod B: Nadm. výška: Zem. délka: ° ' ''
Zem. šířka: ° ' ''
Zvolená polarizace:  
Volitelné hodnoty
[dBm] *
[dBm] *
[km] *
/ [m]   *
[dB]  
Výpočet radiové trasy
Rezerva na únik [dB]
Rezerva na 1km [dB]
Mezní intenzita srážek (H) - orientační mm/h
Mezní intenzita srážek (V) - orientační mm/h
Výkon vyzářený vysílací anténou EIRP [dBm]
Úroveň na výstupu přijímací antény Pin [dBm]
POZOR! Přijímaná úroveň je vyšší nežli povolená mez.
U RSSI [V]
Útlum na 1km Ap [dB]
Útlum celé trasy Ac [dB]
Útlum atmosférou [dB]
Elevace [°]
Azimut [°]
Výpočet dostupnosti dle ITU-R P.530-14
Výpočet dostupnosti dle ITU-R P.530-14 z hlediska srážek
Srážkové pásmo: Vlastní:  
Dostupnost spoje (H polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (H polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (H polarizace) [min/rok]
Dostupnost spoje (V polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (V polarizace) [%]
Nedostupnost spoje (V polarizace) [min/rok]
Přesné srážkové pásmo dle ITU-R P.837-1 lze odečíst z mapy ZDE.

Výpočet poloměru 1. Fresnelovy zóny

Pásmo [GHz] *
Celková délka trasy [km] *
Vzdálenost překážky od antény [km] *
Poloměr 1. Fresnelovy zóny [m]

Výpočet poplatku za duplexní kanál v licencovaném pásmu

 
[GHz]
[dBm]
[MHz]
 
 
Poplatek ročně [Kč]
Poplatek měsíčně [Kč]

Prahová citlivost pro bitovou chybovost BER=10-6

Maximální povolený výkon dodávaný stanicí do anténního napáječe je:
3 dBm pro pásmo 10 GHz
20 dBm pro pásmo 11 GHz
20 dBm pro pásmo 13 GHz
více

20 dBm pro pásmo 15 GHz
20 dBm pro pásmo 18 GHz
20 dBm pro pásmo 38 GHz.

Maximální povolený výkon z antény (EIRP) dle ČTÚ je:
20 dBm pro pásmo 17 GHz
20 dBm pro pásmo 24 GHz.
skrýt

Výhody a princip nového výpočtu dostupnosti dle ITU-R lze nalézt v naší novince.

Orientační úroveň kvality spoje:
Třída kvality X3 pro chybovost spoje do 17 minut ročně.
Třída kvality X4 pro chybovost spoje do 170 minut ročně.

Ve vzdálené zóně musí mít paprsek volný celý průměr 1. Fresnelovy zóny.

Pro spoje typu 2+0 se počítá trasa jako pro 1+0, parametry výpočtu jsou totožné.